ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η διαχείριση και το βάθος της δαφορετικότητας

Κατά καιρούς αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός σχετικά με τη συνοχή και τη διαχείριση της διαφορετικότητας απόψεων και τάσεων. Παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου "Ηγεσία και ομάδα στην εργασία.

1 Δημιουργία και Διατήρηση Συνοχής στην Ομάδα
1.1 Η Συνοχή στην Ομάδα
Ένας ορισμός της συνοχής είναι ότι αποτελεί «μια ομαδική ιδιότητα με μεμονωμένες εκδηλώσεις αισθημάτων αποδοχής ή έλξης από και προς την ομάδα» . Είναι γενικώς παραδεκτό ότι η συνοχή της ομάδα συνδέεται με την απόδοση της. Το ζήτημα της σχέση αιτίας/αιτιατού, ωστόσο, ανάμεσα στην συνοχή και στην απόδοση της ομάδας δεν έχει επιλυθεί πλήρως. Γενικά, τείνουν να υπάρχουν περισσότερες μελέτες που υποστηρίζουν μια θετική σχέση ανάμεσα στην συνοχή και την απόδοση της ομάδας 
1.2 Η σύνθεση Ομάδας
Στο επιστημονικό τους άρθρο, με τίτλο «Πέρα από την Σχεσιακή Δημογραφία: Χρόνος και Επιπτώσεις στην διαφορετικότητα βαθύτερου και επιφανειακού επιπέδου για την συνοχή των εργασιακών ομάδων, οι David A. Harrison, Kenneth H. Price, και Myrtle P. Bell συζητούν την σύνθεση των ομάδων και τις επιπτώσεις της στην συνεκτικότητά τους. Περιγράφουν δυο διαφορετικές κατηγορίες διαφορετικότητας, δηλαδή επιφανειακού και του βαθύτερου επιπέδου.
1.2.1 Εμφανής Διαφορετικότητα:
Τα χαρακτηριστικά επιφανειακού επιπέδου είναι αμετάβλητα και σχεδόν άμεσα παρατηρήσιμα. Στα χαρακτηριστικά αυτά συμπεριλαμβάνονται η ηλικία, το φύλο, και η φυλή/εθνικότητα. Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα είναι αρκετά αντιφατικά στο πλαίσιο των μελετών και μεταξύ αυτών σε ότι αφορά στην επίδραση της διαφορετικότητας σε αυτές τις περιοχές πάνω στην ομαδική συνοχή.
1.2.2 Βαθύτερη Διαφορετικότητα:
Αυτού του είδους η διαφορετικότητα περιλαμβάνει διαφορές στις συμπεριφορές μεταξύ των μελών της ομάδας, τις ιδέες, και τις αξίες τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι λιγότερο εμφανή σε σχέση με τις επιφανειακές διαφορές και γίνονται γνωστά μέσω εκτεταμένης, μεμονωμένης αλληλεπίδρασης και συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται για διαφορές που επικοινωνούνται και κοινοποιούνται τόσο μέσω της λεκτικής όσο και μέσω της μη-λεκτικής συμπεριφοράς. Λιγότερο έχει μελετηθεί η περιοχή, η οποία αφορά στην μελέτη των ομάδων στο εργασιακό περιβάλλον, παρόλο που έχουν διεξαχθεί αρκετές κοινωνικές και ψυχολογικές μελέτες. Τα ευρήματα υποδηλώνουν συνεπώς ότι η συμπεριφορική ομοιομορφία είναι συνδεδεμένη με μια υψηλότερου-επιπέδου ομαδική συνοχή. Επίσης η διαφορετικότητα βελτιώνει την επικοινωνία, μειώνει τις προσωπικές συγκρούσεις, δημιουργεί φιλικές σχέσεις, και παρέχει μεγαλύτερη ικανοποίηση στα μέλη των συλλογικοτήτων/ομάδων.
1.2.3 Περίληψη
Γενικότερα, η ευρύτερα αποδεκτή σχολή σκέψης, όσον αφορά στην ομαδική συνοχή, πρεσβεύει ότι οι επιφανειακού- επιπέδου διαφορές είναι λιγότερο σημαντικές και ότι οι βαθύτερου-επιπέδου διαφορές είναι πιο σημαντικές για τις συλλογικότητες που είχαν την μεγαλύτερη αλληλεπίδραση. Η μελέτη των Harrison, Price, και Bell κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ οι ομοιογενείς συλλογικότητες αλληλοεπιδρούσαν και απέδιδαν πιο αποτελεσματικά στην αρχή σε σχέση με τις ετερογενείς, με τον καιρό και με την ενημέρωση, η μέθοδος και η απόδοση των ποικιλόμορφων ομάδων βελτιώθηκε πιο σύντομα και «σημείωσε μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην αναγνώριση των προβλημάτων και στην παροχή λύσεων. Γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις η συνοχή ενισχύθηκε. Ως εκ τούτου, για καλύτερα αποτελέσματα, οι ομάδες πρέπει να συμπεριλαμβάνουν χαρακτηριστικά διαφορετικότητας βαθύτερου-επιπέδου ως μέρος της διαδικασίας επίτευξης συνοχής.

Τελευταία Άρθρα

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

08 Μαΐου 2018

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής...

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

10 Απριλίου 2018

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση Εδώ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

13 Ιανουαρίου 2018

 http://www.appliedcounselling.com/  

Νέα διετή προγράμματα στα ΑΕΙ...

04 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Γαβρόγλου και οι...

Η διαχείριση και το βάθος...

04 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά καιρούς αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός...

Search